Ända sedan 1960-talet så har luftkonditionering för kontor och butiker bokstavligen utvecklats explosionsartat och framförallt butiker har sett att kostnaden för att ha en luftkonditionering återbetalas flera gånger om mot om man saknat en sådan. Inga kunder hade besökt butiken om det inte finns luftkonditionering som håller butiken relativt sval och för butiker med livsmedel har man sett att det minskar svinnet då varor håller längre om de står i en sval miljö.

Det finns ytterst få kontorsbyggnader som inte har en central luftkonditionering som fungerar på ungefär samma sätt som centralvärmen som vi alla är vana vid så det kräver sällan en separat installation då det redan finns installerat på kontoret. Butiker går sällan att hyra utan att det finns inbyggd en kylanläggning då det helt enkelt inte är lagligt att låta sina anställda arbeta i en för varm arbetsmiljö.