När man talar om luftkonditionering så är det framförallt för hemmabruk som de flesta menar och inte de kylanläggningar som finns för att reglera temperaturen i affärer och kontor då dessa är betydligt större och använder betydligt mer energi.

Det var först omkring år 1950 som luftkonditionering börjades sälja i Sverige och även om det gått lång tid sedan dess så är det fortfarande inte vanligt i Sverige att använda luftkonditionering hemma även om det blir allt vanligare och även om vi ofta skämtar i Sverige om våra somrar så kan det vissa år bli så pass varmt inomhus att en luftkonditionering hade underlättat våra liv.

En luftkonditionering för hemmabruk är sällan något man kan eller ska installera själv då det oftast kräver att man borrar hål i väggen och det är helt enkelt något som alltid ska utföras av någon som vet vad de gör. Dessutom beroende på vart och hur man bor så finns det en del saker att tänka på om man vill installera en luftkonditionering.

Det första är självklart om man bor i en hyresrätt och då måste man ha hyresvärdens tillstånd och det enklaste är att kontakta hyresvärden för att fråga om man får göra en sådan installation och om de tidigare har beviljat detta. Säger de redan från början att de inte kommer att tillåta detta så är det ingen idé att köpa en luftkonditionering då du helt enkelt inte kommer få tillstånd.
Om du vid kontakten med hyresvärden får ett godkännande så se till att det tillståndet finns på papper då installationsfirman kan kräva det för att utföra arbetet.

Om du inte får tillstånd av hyresvärden finns det luftkonditioneringar som inte kräver att man borrar hål i väggar utan där man sätter dem i ett fönster och även om den typen av fönster inte är speciellt vanliga i Sverige så kan det alltid vara ett alternativ att se över innan man ger upp drömmen om en luftkonditionering.

Principen är densamma om man bor i en bostadsrätt då styrelsen måste ge sitt tillstånd att installera en luftkonditionering om det kräver att man ska använda ventiler eller borra hål i väggarna och om man inte har styrelsens tillåtelse så finns det en risk att man kan få lägenheten förverkad.

Det är alltså ingen bra idé att installera en luftkonditionering utan tillåtelse.

Om man bor i ett eget hus så kan man installera hur många luftkonditioneringar man vill utan att det kräver tillstånd och det bästa är att kontakta en installationsfirma för en första inspektion så att de kan kontrollera hur allt ska dras och om konstruktionen på huset klarar av tyngden som en luftkonditionering ändå innebär. Det är alltid bäst att vara på den säkra sidan så att man inte oavsiktligt förstör fasaden på huset.