Personen som upptäckte luftkonditioneringen hette Willis Carrier och redan året efter han gått ut Cornell universitet så uppfann han luftkonditioneringen då han enbart var 25 år gammal.

Men det många inte känner till är att man redan år 1775 gjorde experiment för att artificiellt sänka temperaturen och även om det inte ledde till något så är det fortfarande där som luftkonditioneringens historia börjar. Efter detta hände väldigt lite framtill att ett brittiskt företag ansökte om ett patent för mekanisk kylning år 1834 och en av principerna som återfinns i den patentansökan används fortfarande i modern luftkonditionering.

Den första maskinen för mekanisk kylning togs i bruk i Cleveland, USA år 1885 och man kan då tro att Willis Carrier inte uppfann luftkonditioneringen då det fanns tidigare maskiner men det han löste var ett problem som gjorde att de tidigare maskinerna helt enkelt inte fungerade så bra.

Willis Carrier uppfann en lösning som beaktade flera olika aspekter som luftens fuktighet, uppvärmning och nedkylning. Det var något som tidigare inte hade funnits och det var först med Willis Carrier som luftkonditioneringen kunde användas på det sättet som vi gör idag.
Men det som är lite intressant är att principen som återfinns i det första patentet från 1834 fortfarande används även om en del andra saker skiljer så är det grunden för hur luftkonditioneringen kom till.